Productie buisvormige componenten

Buislasersnijden met hoge nauwkeurigheid

Buislaseren is mogelijk in buismateriaal van diameter 0,8mm tot 250mm. Hiervoor zijn verschillende buislasermachines beschikbaar.

 

Protoypes en kleinere reeksen

Raytech heeft zowel de mogelijkheid om prototypes en kleinere reeksen te produceren alsook massaproducties. Dit komt omdat de buislaseractiviteiten opgesplitst zijn in twee afdelingen. Enerzijds de afdeling voor ontwikkeling en prototypes en anderzijds de afdeling voor (massa)productie. De afdeling productie kenmerkt zich door robotica, automatische camera-controle, automatische reiniging,…

Meer informatie omtrent buislasersnijden is terug te vinden op volgende websitepagina: buislasersnijden

 

Massaproducties

(Ultra) hoge snijsnelheden

Voor projecten waarbij grotere stukaantallen vereist zijn, heeft Raytech de mogelijkheid om intern ontwikkelde (ultra) high speed buislasermachines in te zetten. Hierdoor kunnen grote reeksen aan opmerkelijk lagere prijzen aangeboden worden.

De (ultra) high-speed buislasermachine uit de video is speciaal ontwikkeld op maat van een toepassing. In dit geval een RVS-filterbuis diameter 9mm.

Het verhaal van deze ontwikkeling gaat als volgt:
Om kleine buisvormige filtercomponenten te vervaardigen was de klant op zoek naar een toeleverancier die op grote schaal kon produceren met respect voor de gevraagde toleranties. Na onderzoek bleek geen enkele bestaande buislasermachine op de markt beschikbaar, in staat te zijn om deze componenten seriematig te produceren. Uiteindelijk werd beslist om een buislasermachine op maat te ontwikkelen.

Ondertussen beschikt Raytech over een extra high speed tube lasermachine die beschikbaar is voor algemene toelevering. Dit betekent dat deze lasermachine multi-inzetbaar is en niet enkel op maat van één toepassing. Deze opstelling is voornamelijk geschikt (rendabel) bij het produceren van hoge stukaantallen. Dit is te verklaren door extra insteltijd en programmatie.

Specificaties & voorwaarden:

  • Grote verscheidenheid aan materialen mogelijk (rvs, titanium, Inconel…)
  • Uitgezonderd hoog reflectieve materialen (bv. puur koper)
  • Max. ⌀: 10mm
    • Grotere diameters zijn mogelijk mits aanmaak extra tooling. Meestal vormt dit geen probleem indien de ordergrootte voldoende groot is.
  • Enkel voor grotere reeksen
    • Prototypes of projecten met kleinere stukaantallen worden op andere, speciaal hiervoor uitgeruste machines, uitgevoerd.